چهارمین کنگره‌ ملی زغالسنگ کشور درطبس نهایی شدبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

چهارمین کنگره‌ ملی زغالسنگ کشور درطبس نهایی شد

در جلسه ای که  با حضور:
مهندس کریتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس

مهندس مؤذنی رئیس هیأت مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس

 دکتر عطایی دبیر کنگره ملی زغال سنگ ایران و استاد دانشگاه

دکتر سرشکی عضو دبیرخانه اجرایی کنگره ملی زغال سنگ ایران و استاد دانشگاه

مهندس طلائی مقدم معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان طبس در محل فرمانداری ویژه طبس برگزارشد  تصمیمات نهایی برای برگزاری  هرچه با شکوه تر چهارمین کنگره زغالسنگ کشوری در طبس نهایی شد.

قابل ذکر است کنگره ملی زغالسنگ با حضور شرکتهای خصوصی ودولتی اشخاص حقوقی وحقیقی داخلی وخارجی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ماه ۹۷ در طبس برگزار خواهد شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران