سیدمحمودمیرابوالقاسمی برای دومین بار عضوشورای حل اختلاف ورسیدگی به شکایات کشور شد ،سید محمود میر ابوالقاسمی برای دومین بار با بیشترین آرا عضو هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات کشور شد دکتر سید محمود میرابوالقاسمی نماینده استان یزد در شورای عالی استانها برای مدت چهار سال با ۳۳ رای بعنوان نفر اول عضو هیات حل اختلاف کشور انتخاب گردید . لازم به ذکراست ایشان دور قبل هم نماینده شورای عالی در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بوده اند. اعضای هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مشخص شدند ✅به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها در انتخابات عضویت در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات سید محمود میرابولقاسمی با ۳۳ رای، حسن شریفی با ۲۸ و سید محسن موسوی با ۲۲ رای انتخاب شدند. لازم به ذکر است : مرتضی الویری نماینده تهران رئیس پنجمین دوره شورای عالی استان ها شد ✅ از تعداد ۷۵ رای کل نمایندگان شورای عالی استانها مرتضی الویری با ۳۸ رای به عنوان رییس سال اول پنجمین دوره از شورای عالی استان ها انتخاب شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران