استقرار 2 متخصص رادیولوژیست درشهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

استقرار 2 متخصص رادیولوژیست درشهرستان طبس

تقدیرطلائی ازعنایت دکترجان بابایی وپیگیری دکترگازرانی

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان طبس از دکترگازرانی بخاطرپیگیری های انجام شده درخصوص حل مشکل رادیولوژی شهرستان وعنایت ویژه دکترجان بابایی معاون درمان وزیرمحترم بهداشت و دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تقدیروتشکرنمود.

لازم به ذکراست جناب دکترصالح وسرکارخانم دکترداوری بعنوان متخصصین رادیولوژی  به مداوای بیماران خواهندپرداخت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران