رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تأكيد كرد: ضرورت توجه مسؤولان و سياستگذاران به جايگاه آموزش هاي مهارتيرييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تأكيد كرد: چنانچه مهارت آموزي جايگاه واقعي خود را نزد مسؤولان و نهادهاي سياستگذار پيدا كند، بسياري از مشكلات حوزه اشتغال مرتفع مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد،دكتر محمدرضا سپهري، رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در نشستي كه در راستاي توسعه همگرايي بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي برگزار شد، اين نشست را براي همكاري هاي هدفمند در چهار حوزه آموزش، پژوهش، مشاوره و انتشارات مؤثر دانست. 

رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي با اشاره به محوريت فعاليت هاي اين مؤسسه در حوزه دانش اجتماعي و مبتني بر مهارت هاي نرم گفت: با توجه به ظرفيت هاي مناسب سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از جمله وجود مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي، مراكز ثابت دولتي، مراكز جوار و آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي، همگرايي و همكاري هاي خوبي مي تواند بين دو مجموعه شكل بگيرد.

دكتر سپهري با اشاره به تغييرات دنياي كار و تكنولوژي هاي نوين، همگامي با اين تغييرات را ضروري دانست و بر توسعه تعاملات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با رويكرد آينده نگري تأكيد كرد.

وي با  اشاره به نرخ بالاي بيكاري در فارغ التحصيلان دانشگاهي گفت: آموزش هاي مهارتي بايد ارزش و جايگاه  اصلي خود را در نظام آموزشي كشور پيدا كنند و اين مؤسسه با ظرفيت هاي موجود آمادگي لازم براي همكاري تنگاتنگ با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را دارد.

رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در ادامه افزود: چنانچه مهارت آموزي جايگاه واقعي خود را نزد مسؤولان و سياستگذاران كشور  پيدا كند، بسياري از مشكلات حوزه اشتغال مرتفع مي شود.

دكتر سپهري افزود: آموزش هاي فني و حرفه اي بايد براساس بر مزيت هاي رقابتي و نسبي هر استان ارائه شود.

وي در خاتمه برهم افزايي و همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با ديگر مراكز و نهادها  از جمله مراكز دانشگاهی، مراكز كارآفريني، مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري در راستاي ارتقاي جايگاه، كيفيت و اثربخشي آموزش هاي مهارتي در كشور تأكيد كرد.

 شايان ذكر است اين نشست، امروز نهم دي ماه با حضور دكتر سليمان پاك سرشت، معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، حميدرضا ثابت نژاد، معاون پژوهش، برنامه ريزي و سنجش مهارت، رضا باجولوند، مدير كل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ريزي اين سازمان و دكتر محمدرضا سپهري، رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، فرزاد حيدري مشاور رييس مؤسسه، دكتر مهدي رضوان، مدير پژوهشي و حبيب بابايي مدير روابط عمومي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در سالن جلسات دفتر رياست اين سازمان برگزار شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران