در راستاي توسعه همگرايي بين بخشي صورت گرفت؛ نشست مسؤولان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مؤسسه كار و تأمين اجتماعيبا هدف توسعه همگرايي بين بخشي نشست مسؤولان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، امروز نهم دي ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد ، در اين نشست دكتر سليمان پاك سرشت، معاون وزير و رييس اين سازمان گفت: در زمينه هاي مطالعاتي و پژوهشي فرصت هاي همكاري خوبي بين دو مجموعه وجود دارد.

دكتر پاك سرشت در ادامه افزود: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، آمادگي توسعه همكاري و همگرايي با مجموعه هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به ويژه مؤسسه كار و تأمين اجتماعي را دارد.

وي با بيان اين كه اساسا تصميم گيري ها و اقدامات سازنده از تأملات علمي و پژوهشي منتج مي شود، گفت: اين سازمان به يك همراه و بدنه پژوهشي و مطالعاتي نيازمند است و جاي خالي نهادي مطالعاتي با گرايش سياستگذاري در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي در كشور مشهود است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: اشتراك ظرفيت ها و توانمندي هاي دو مجموعه فرصت مناسبي را براي رسيدن به فهم مشتركي در حوزه آموزش هاي مهارتي و اشتغال زايي ايجاد مي كند.

دكتر پاك سرشت گفت: در حوزه آموزش هاي مهارتي با نبود گزارش هايي كه نشان دهنده جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در كشور است، مواجه مي باشيم.

وي با بيان اين كه اين گزارش ها مي تواند خلاء ها، كمبودها و موانع موجود در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي را نشان داده و در ايجاد حسايت و افرايش توجه مسؤولان و تصميم گيران كشور به اهميت آموزش هاي مهارتي اثرگذار باشد.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود: در حوزه پژوهش با هدف توسعه و انتشار ادبيات حوزه آموزش هاي مهارتي، اين سازمان با همكاري مؤسسه كار و تأمين اجتماعي مي تواند با استفاده از الگوي پژوهش سريع و بررسي هاي متمركز برنامه ريزي و اقدام كند.

دكتر پاك سرشت تأكيد كرد: اين پژوهش ها با پيش بيني نيازهاي آتي بازار كار و تكنولوژي هاي روز، دانش فني و مهارتي مورد نياز بازار كار، آينده نگري نيازهاي حوزه وب و ...  مؤثر خواهند بود .

شايان ذكر است اين نشست، امروز نهم دي ماه با حضور دكتر پاك سرشت، معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، حميدرضا ثابت نژاد، معاون پژوهش، برنامه ريزي و سنجش مهارت، رضا باجولوند، مدير كل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ريزي اين سازمان و دكتر محمدرضا سپهري، رييس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، فرزاد حيدري مشاور رييس مؤسسه، دكتر مهدي رضوان، مدير پژوهشي و حبيب بابايي مدير روابط عمومي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در سالن جلسات دفتر رياست اين سازمان برگزار شد

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران