ماجرای آروغ نزدن مردمان پشت کوه قافزبان دراز هفته نامه آيينه يزد

این هفته می‌خواهم از قول طوطیان شکرکن شیرین گفتار قصه پادشاهی را بگویم که وقتی خزانه پشت کوه قاف را خالی دید به وزیر زیرک خود دستور داد طرحی برای خزانه خالی بریزد وزیر پس از مشورت، برای جبران کسری خزانه حکم به گرفتن پول زور از رعایا به شرح زیر صادر کرد.
الف) مالیات دو برابر شود.
ب) نیمی از گاو و گوسفندها به نفع دولت مصادره شود.
ج) کسی حق ندارد آروغ بزند!
پادشاه که خبر را شنید با پوزخندی به وزیر گفت اول و دوم‌ قبول، اما سومی یعنی چه؟ چرا نباید آروغ بزنند؟ وزیر زیرک گفت البته طبق دستور شما برای شفافیت عرض کنم قسمت سوم ضمانت اجرایی دو قسمت قبل است. و آن برای تخلیه انرژی اعتراضی مردم است و ما با استفاده از جارچی‌ها آروغ نزدن را به مهمترین مسئله مردم تبدیل می‌کنیم. مردم هم به جای پرداختن به بندهای اول و دوم، به قسمت سوم خواهند پرداخت و یا به شیوه مبارزه مدنی! در زیرزمین‌ها به لج ما دولتمردان آروغ می‌زنند! در نهایت پس از بالا گرفتن اعتراضات به نشانه احترام به خواست مردم با دستور ملوکانه شما بند سوم را لغو می‌کنیم و مردم هم خوشحال به خانه می‌روند و درد اجرای دو بند قبلی را تحمل یا به طور کلی فراموش می‌کنند.
حال حتما می‌پرسید به بودجه شیخ دیپلمات چه مربوط؟
عرض می‌کنم دولت از بودجه‌ها کاسته است یارانه نمی‌تواند بدهد، می‌خواهد سوخت را گران کند اما بند سوم قسمت آروغی آن، افزایش عوارض خروج از کشور قرار داده است تا پس از تقدیم بودجه و رسانه‌ای شدن اجزاء آن بعد از اینکه اعتراضات مردمی به خاطر افزایش عوارض وصف طولانی اخذ وجه رسانه‌ای شد با دستور دولت عوارض اضافی کاهش می‌یابد آنگاه مردم از این انعطاف عجیب دولت خوشحال و با فیلتر نکردن فضای مجازی با مصیبت‌های بودجه 97 و وعده‌های سر خرمن دولت کنار خواهند آمد. حتی می‌گویند خدا عمر بودجه‌نویسان بدهد عجب بودجه‌نویسانی بودند!!

زبان‌دراز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران