همدلی طبسیا درتهرانهمدلی طبسیا درتهران

همایش طبسی‌های مقیم تهران به منظور هم اندیشی برای توسعه متوازن شهرستان طبس در تهرانپارس مجموعه ورزشی فرهنگی شهید گرکانی برگزار شد.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران