همدلی مسئولین در تهران برای آبادانی شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

همدلی مسئولین در تهران برای آبادانی شهرستان طبس

دیدار حاج آقای مهاجریان امام جمعه طبس ، مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس ، بخشایی معاون مدیر کل و مدیر جهاد کشاورزی طبس، بندگی دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، مرادی ریس شورای شهرستان  با مهندس  اکبری معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در تهران


در این دیدار مقرر شد:
اعتبارات آبیاری تحت فشار برای طبس بدون محدودیت اعتبار منظور گردد

⁩ درسال جاری اختصاص اعتبار ویژه برای  قنوات شهرستان و اعتبارات آتی  ۳۰۰۰میلیون ریالکاربران آنلاین

نظرهای کاربران