دیدار مهندس طلائی مقدم با دکتر رکنی؛ معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس ملاصالحی؛ مدیرکل اصلاح نژاد دام کشوربه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبسدیدار مهندس طلائی مقدم؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه با دکتر رکنی؛ معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس ملاصالحی؛ مدیرکل اصلاح نژاد دام کشور

طی این دیدار، موارد زیر مورد رایزنی و توافق جهت اجرا در شهرستان طبس قرار گرفت:

 تامین اعتبار لازم؛ حتی الامکان به میزان یک میلیارد تومان جهت اجرای طرح اصلاح نژاد بز بومی شهرستان طبس به عنوان یک طرح الگویی و پایلوت درسطح کشور
 پیگیری تامین 3000 تن جو مدت دار با استفاده از منابع صندوق توسعه دامپروری کشور جهت شهرستان طبس
 پیگیری حل مشکل صدور مجوز واردات شتر پرواری وشیری به شهرستان ازطریق سازمان دامپزشکی کشور
 پیگیری حل مشکل برخورداری مجتمع های دامداری حاشیه شهر از تسهیلات اشتغال پایدار روستائیان وعشایر
 پذیرش وقبول دعوت سفر وبازدید از شهرستان طبس توسط آقای دکتر رکنی معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به اتفاق آقای مهندس ملاصالحی مدیرکل اصلاح نژاد دام کشور

 همچنین در این دیدار، آقای دکتر رکنی از اقدامات خوب، موفق وقابل تحسین انجام شده مرتبط با اصلاح نژاد دام سبک درشهرستان طبس توسط جهاد کشاورزی وبخش خصوصی تقدیر وتشکر نمود

امام جمعه، رئیس کمیته امداد طبس، رئیس جهادکشاورزی طبس، معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری ویژه، رئیس شورای شهرستان و رئیس کارهای صنفی کشاورزی طبس، طلائی مقدم را در این دیدار همراهی نمودند.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران