حکم انسداد 119 شماره تلفن همراه صادر شدبا حکم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، 119 شماره تلفن همراهی که در پوسترها و آگهی های غیر مجاز نصب شده در سطح شهر اطلاع رسانی شده بود مسدود شد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد در گفتگویی اظهار داشت: دستور انسداد 119شماره تلفن همراهی که در پوستر ها و آگهی های غیر مجاز نصب شده در سطح شهر اطلاع رسانی شده بود ازسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان صادر شد.

حسین صالحیان گفت: در راستای هماهنگی و همکاری های شهرداری با دادستانی و به منظور حفظ اموال عمومی و مشکلات به وجود آمده در جهت نصب پوستر ها و آگهی های غیر مجاز در سطح شهر، به ویژه سوئیت ها و منازلی که تحت نظارت جامعه هتل داران نمی باشد این دستور صادر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با این کار علاوه بر ساماندهی شهر در بحث پوسترها و آگهی ها، موضوع اسکان های موقت نیز مدیریت شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران