جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  افضلی در تشریح خبرگفت : جلسه کارگروه توسعه مدیریت این اداره کل با حضورمعاون محترم توسعه و مديريت سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه استان ، رئيس گروه توسعه منابع انساني سازمان برنامه و بودجه استان و اعضاء این کارگروه برگزار گردید .

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ضمن خير مقدم به مدعوین واعضاء کار گروه به شرح كاملي درخصوص چگونگي تبديل وضعيت مربيان حق التدريس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان پرداختند .

افضلی افزود :از اهم مطالب مطرح شده در این کارگروه می توان به برنامه عملياتي سال 1396 ارتقاي سلامت اداري و كاهش فساد اداري ، ارائه فهرست گلوگاه هاي مفسده خيز دستگاه در سال 1396،بررسي وضعيت تبديل وضعيت مربيان حق التدريس پذيرفته شده در آزمون استخدامي سال 1393 و ارائه راهكار جهت جذب افراد باقيمانده و برگزاري دوره آموزشي مستندسازي امور جاري دستگاه ويژه روساي ادارات و كارشناسان اشاره نمود .

در ادامه جناب آقاي سيد مجتبي حسيني پور معاون محترم توسعه و مديريت سرمايه انساني استان ضمن تشکر از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در خصوص تشکیل کارگروه توسعه دستگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه استان با اعزام نمايندگان خود در كارگروه هاي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي استان و ارائه مشاوره و انجام نقش نظارتي خود ضمن آشنايي نزديك با انجام امور در ادارات كل و ظرفيتهاي موجود آنان، زمينه ساز رشد و شكوفايي دستگاههاي اجرايي استان می شوند.

درادامه مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ضمن دعوت مجدد از معاون محترم توسعه و مديريت سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه استان يزد جهت حضور دراين اداره كل و بازديد از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان ، ابراز اميدواري كردند باتوجه به نگاه مثبتي كه در نزد مديران ارشد و كارشناسان تلاشگر سازمان محترم برنامه و بودجه استان وجود دارد در آينده اي نزديك شاهد شكوفايي و توسعه آموز ش هاي فني و حرفه اي در استان باشيم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران