بحث وتبادل نظر خصوص قطار بین شهری در شورای اسلامی استان یزدپنجمین جلسه شورای اسلامی استان یزد در دوره پنجم دوشنبه مورخ 4/10/96 با دعوت از آقای قمی رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس سید علی اکبر رضوانی اشکذری رئیس شورای اسلامی استان یزد ضمن عرض خیر مقدم نسبت به ارائه دستور کار جلسه در راستای بررسی نقاط قوت و ضعف طرح قطار بین شهری نکاتی ایراد نمود. در ادامه جلسه آقای قمی رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد در خصوص طرح قطار بین شهری و فواید آن از جمله؛کاهش تمرکزدر شهرها به دلیل برنامه زمانی و سرعت مناسب قطار بین شهری، کاهش ترافیک و آلودگی شهری، و یکی کار مشترک فی ما بین شهرداری و قطار حومه شهری و راه آهن دانست در ادامه ایشان هزینه تقریبی به ازای هر کیلومتر 5/1 تا 2 میلیارد تومان راعنوان نمود. در پایان مقرر گردید جناب آقای غلامعلی سفید نماینده شورای اسلامی استان یزد در شورای عالی، قمی رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد و چند تن از مشاوران ضمن دیدار با رئیس قطار حومه شهری گزارش جلسه فوق را به کمیسیون توسعه عمران و خدمات شهری شورای اسلامی استان ارسال تا نسبت به برنامه ریزی های بعدی اقدام لازم به عمل آید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران