رئیس خزانه معین استان یزد:

سهم یزد از سه درصد اعتبارات نفت و گاز کشور، 480 میلیارد ریال استمعاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد گفت: سهم این استان از سه درصد اعتبارات نفت و گاز کشور در سالجاری، افزون بر 480 میلیارد ریال است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد " سعید نورایمانی " در جلسه ذیحسابان استان افزود: در مرحله اول 190 میلیارد ریال آن اختصاص یافت که این رقم از طریق اسناد خزانه اسلامی توزیع شده است.

وی با بیان اینکه بقیه اعتبارات این بخش تا پایان سال اختصاص خواهد یافت اظهار داشت: اعتبارات نفت و گاز برای انجام کارهای عمرانی و زیرساختی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از ارزیابی ذیحسابان استان یزد خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور، ذیحسابان این استان توسط کادر فنی و نظارتی استان چهار محال و بختیاری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اضافه کرد: همچنین کادر فنی، اجرایی و نظارتی استان هفته گذشته برای ارزیابی ذیحسابان استان کرمان به آن استان سفر کردند.

همچنین در این  نشست آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین و مقررات مالی مورد تجزیه و تحلیل و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران