مرکز اسناد و كتابخانه ملي يزد به مناسبت هفته ثبت احوال، نمایشگاهی از اسناد ثبت احوال را در قالب 18 سند در اداره کل ثبت احوال برپا كرد.

نمایشگاه اسناد ثبتی به همت مرکز اسناد و كتابخانه ملي یزد در اداره کل ثبت احوال دایر گردیدبه گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، اسناد نمایشگاه شامل  موضوعاتی مانند نمونه شناسنامه صادره در سال 1308 از قریه رستاق اشکذر، آگهی سجل و احوال بلدیه تهران در خصوص ثبت نام فامیلی در دفتر ثبت احوال و عدم استفاده از نام  سال 1304شمسی، بخشنامه تغییر نام کلمه سجل  احوال به ثبت احوال و اداره احصائیه و سجل به اداره کل احصائیه و ثبت احوال در سال 1314 شمسی، اعلان اداره سجل احوال اصفهان و یزد در مورد لزوم ثبت وقایع ازدواچ، تولد، فوت و طلاق سال 1310شمسی، بخشنامه وزیر کشور به فرمانداری در خصوص تهیه وسایل عکاسی در دهستان ها جهت عکس دار شدن شناسنامه ها 1331شمسی است.

این نمایشگاه از روز سوم دی ماه در اداره کل ثبت احوال استان یزد برپا شده است و تا هفتم دی ماه ادامه دارد.

 در ضمن این نمایشگاه به آدرس http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=7159&AlbumID=13162-1917 در فضای مجازی در دسترس عموم است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران