با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، جلسه هیأت نظارت استان برگزار گردید .سرپرست اداره آموزشگاههاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ار برگزاری جلسه هیأت نظارت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، خانم دهقان در تکمیل خبر گفت :هشتمین جلسه هيأت نظارت استان در سال96 با حضور علی افضلی مدير كل استان، معاونين، مديرحراست، رييس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت، رييس انجمن صنفي استان و جمعي از كارشناسان در سالن ولایت اداره كل برگزار گرديد. سرپرست اداره آموزشگاههاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان هدف از تشکیل این جلسه را بررسی جدول اولویت بندی تاسیس و توسعه آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، فرآیند نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقاء شغلی مدیران ومربیان آموزشگاهها ، بررسی درخواستهای متقاضیان تاسیس عنوان نمودند . در ادامه حاضرین درجلسه به بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد موجود پرداخته و بحث و تبادل نظر نمودند .لازم بذکر است در پایان جلسه مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان با اهداء لوح از اعضاء قبلی نمایندگان اموزشگاههای آزاد در هیات نظارت استان تقدیر به عمل آوردند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران