تقوی در مسابقات انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری / کاشی پرپولیس حامی نوجوان طبسیبه گزارش خبرنگار یزد فردا" طبس : محمد امین تقوی نوجوان طبسی جهت شرکت درمسابقات دوچرخه سواری تور بزرگ کرمان انتخابی تیم ملی به عنوان نماینده استان خراسان جنوبی حضور یافت.
مقدمات قرارداد تقوی باتیم کاشی پرسپولیس یزد نیز فراهم شده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران