به مناسبت شب یلدا

بازدید دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریزشب یلدا

خانه سالمندان مهریز

بازدید دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه یزدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران