اجراي حكم تخريب ساختمان مسكوني واقعدر بلوار جمهوريبه گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از معاون خدمات شهري منطقه، اجراي آراء قطعي شده قلع و قمع صادره از كميسيون ماده صد در اولويت كاري واحد اجرائيات و اجراي احكام منطقه يك قرار گرفت .

سلماني مدير منطقه یک ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت با عنايت به سياستگذاري شهرداري يزد و تاكيد در برخورد قاطع با ساخت و سازهاي غير مجاز كه سيما و منظر شهري را مخاطره انگير نموده، اين منطقه آراء تخريب قطعي شده كميسيون ماده صد را با رعايت اصول ايمني و پيگيري هاي قانوني مورد اجرا قرار خواهد داد .

لازم به ذكر است از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 12 مورد تخريب توسط شهرداري منطقه يك صورت پذيرفته است .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران