در نامه دادستان به فرمانده انتظامی شهرستان مطرح شد:

تشکیل پرونده برای نصب کنندگان پوستر و نویسندگان تبلیغات بر اموال عمومیبه منظور زیبایی چهره شهر و جلوگیری ازتخریب اموال عمومی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی نامه ای از فرمانده انتظامی شهرستان یزد خواست افرادی که به نصب پوستر و نوشتن تبلیغات بر روی اموال عمومی می پردازند را شناسایی کرده و برای آنها تشکیل پرونده دهند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، علی اکبر شمس با ارسال نامه ای به فرمانده انتظامی شهرستان، خواستار شناسایی، تشکیل پرونده و کسب تکلیف از قضات کشیک یا معاونان دادستان برای افرادی شد که با نصب پوستر و نوشتن تبلیغات بر روی اموال عمومی علاوه بر نازیبا ساختن چهره شهر باعث تخریب این اموال می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با توجه به ضرورت حفظ حقوق عامه و وفق بند 7 از ماده 55 قانون شهرداریها که حفظ و اداره کردن دارائی ها منقول و غیرمنقول متعلق به شهر بر عهده شهرداریها گذاشته شده و از طرفی شاهد نادیده گرفتن قوانین و حقوق دیگران در زمینه نصب پوستر و نوشتن تبلیغات بر روی اموال عمومی هستیم این نامه را نگاشته تا از طرف فرمانده انتظامی شهرستان به کلانتری ها ابلاغ شود.

همچنین در این نامه به ضرورت بیان شده است که همه کلانتری ها با همکاری مأمورین شهرداری نسبت به شناسایی افرادی که به نصب پوستر یا نوشتن تبلیغ بر روی اموال عمومی در حوزه آن کلانتری می پردازند، اقدام کنند و ضمن دعوت تلفنی، با تنظیم صورتجلسه ای علاوه بر اخذ تعهد، آنها را مکلف به امحاء پوستر و تبلیغات نمایند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران