یزد شایسته پایلوت توسعه دوچرخه سواری در کشور استشهردار یزد با تأکید بر استفاده از حمل و نقل پاک و سبز، یزد را شایسته آن دانست که با داشتن شاخص های تاریخی و فیزیکی، به عنوان پایلوت توسعه دوچرخه سواری در کشور مطرح شود.

مهدی جمالی نژاد در کارگاه تخصصی مدیریتی توسعه دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد که جمعه بیست و چهارم آذرماه با حضور تیم کارشناسان هلندی، آلن پطروسیان مسئول کمیته دوچرخه سواری ورزش همگانی کشور، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی شهر یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه هلند و بسیاری از کشور های جهان اقدامات بسیار خوبی در حوزه دوچرخه سواری همگانی داشته اند و به سمت و سوی حمل و نقل پاک و سبز و استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری رفته اند تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ما شهر یزد را در زمره یکی از شهر هایی که مأمن و جایگاه دوچرخه بوده می شناسند، به طوریکه به عنوان پایتخت دوچرخه مطرح بوده و همیشه به نوعی در دوچرخه سواری چه از نظر حرفه ای و چه از لحاظ عمومی شاخص و مطرح بوده است.

شهردار یز با اظهار تأسف از اینکه نه تنها شهر یزد بلکه بیشتر شهرهای ایران کمتر از دوچرخه یا وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند، گفت: در اصفهان یک پویشی تحت عنوان سه شنبه های بدون خودرو راه اندازی کردیم که در خیلی از جاهای کشور موثر افتاد و تلاش بر این بود که خود من هم به عنوان مدیر شهر، در خیلی از کار ها و مأموریت ها از دوچرخه استفاده کنم.

وی ادامه داد: در شهر یزد با توجه به وسعت کمتر شهر و معابر وسیع تر تلاش بر این است، مسیر دوچرخه ها را به صورت جدی و زیرساختی پیگیری کنیم تا دوچرخه سواری به صورت امن در این شهر انجام شود.

شهردار تنها شهر جهانی ایران تأکید کرد: اگر زیرساخت های دوچرخه سواری را در شهر آماده کنیم، با توجه به وجود اقبال و اشتیاق زیاد مردمی، بتوانیم به عنوان موفق ترین شهر در کشور کار کنیم.

جمالی نژاد در این جلسه اظهار امیدواری کرد: تجارب بسیار ارزنده و تخصصی کارشناسان تیم هلندی، بتواند در ارتقاء فرهنگ و همچنین ایجاد توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری یزد موثر باشد.

وی خطاب به معاونین و مدیران مناطق شهرداری سفارش نمود که در بحث دوچرخه سواری، اصلاً دنبال کارهای نمایشی و ظاهری نباشند، چونکه این شهر ظرفیت و قابلیت این را دارد که به عنوان شهر پایلوت در توسعه دوچرخه سواری معرفی شود.

شهردار یزد ادامه داد: اگر شما همت کنید، در یک بازه زمانی یک تا دوساله می توان شهر را به شرایطی رساند که تعداد دوچرخه سواران بیشتر از کسانی باشد که سوار خودرو هستند و من این اطمینان را دارم وقتی مردم یزد اعتقاد پیدا کنند کار منطقی و درست هست، فوق العاده جدیت دارند و انشاءا... بتوانیم این کار را در یزد نهادینه کنیم و بعد به کل کشور تسرّی دهیم.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران