پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان به طور حتم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس 

 پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان به طور حتم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

طبق قول قبلی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس: پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان به طور حتم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
در جلسه ای با حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و عبدالهی خواه مدیر منطقه شمال شرق شرکت مدیریت طرح واجرا خانه سازی ایران در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مسائل بررسی شد و جهت حل چند موضوع نهایی ساعت 14  دیروز باتفاق مسئولین ذیربط شهرستان بازدید، تا اقدامات نهایی انجام شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران