در راستای جلوگیری از تخلفات بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان صورت پذیرفت:

پلمپ 3 واحد متخلف عرضه فراورده های خام دامی در شهرستان یزدرئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد با اعلام این خبر گفت: کارشناسان ادارات دامپزشکی به عنوان متولیان اصلی حفظ بهداشت و امنیت غذایی فراورده های خام دامی موظفند ضمن انجام بازدید های منظم از واحدهای تولید، فراوری و عرضه فراورده های خام دامی و بررسی شرایط بهداشتی آن ها، اقدام به شناسایی تخلفات و تذکر آن به صاحبان این مراکز نموده و رفع این موارد را پیگیری نمایند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد با اعلام این خبر گفت: کارشناسان ادارات دامپزشکی به عنوان متولیان اصلی حفظ بهداشت و امنیت غذایی فراورده های خام دامی موظفند ضمن انجام بازدید های منظم از واحدهای تولید، فراوری و عرضه فراورده های خام دامی و بررسی شرایط بهداشتی آن ها، اقدام به شناسایی تخلفات و تذکر آن به صاحبان این مراکز نموده و رفع این موارد را پیگیری نمایند. علاوه بر آن بازرسین ادارات دامپزشکی مجازند در صورت مشاهده عدم رفع نواقص و تکرار تخلفات بهداشتی با همکاری نیروی انتظامی اقدام به پلمپ آن واحد صنفی نمایند.

دکتر هادی زارع در ادامه تصریح کرد: بر اساس قوانین موضوعه و به علت تکرار تخلف و عدم توجه به توصیه بازرسین اداره دامپزشکی شهرستان یزد، 3 واحد عرضه فراورده های خام دامی در شهرستان یزد پلمپ گردید.

وی امکان ادامه فعالیت این واحدها را مشروط به رفع نواقص بهداشتی مورد تذکر دانسته و گفت: صاحبان این واحدها با گذراندن مراحل قانونی و اجرای تعهدات در زمینه الزام به رعایت نکات بهداشتی در محیط کار خود می توانند با رفع پلمپ به فعالیت صنفی خود ادامه دهند.

وی در خصوص شرایط عرضه ی بهداشتی فراورده های خام دامی گفت: تجهیز واحدهای عرضه به امکاناتی از قبیل یخچال و فریزر، رعایت بهداشت محیطی و فردی و داشتن لیبل و برچسب دامپزشکی بر روی فراورده های خام دامی مورد فروش شامل اطلاعاتی از قبیل تاریخ تولید و انقضاء، کد بهداشتی دامپزشکی، نام واحد، آدرس، نوع محموله از مهمترین شرایط بهداشتی لازم در مورد واحدهای عرضه فراورده های خام دامی محسوب می شود.

زارع در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش پرسنل دامپزشکی و همکاری تولید کنندگان و عوامل توزیع و عرضه و نیز با افزایش سطح آگاهی مردم، شاهد به حداقل رسیدن تخلفات بهداشتی در شهرستان یزد باشیم.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران