طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت؛ سرپرست حوزه روابط عمومي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر عزت اله پوریان به سمت سرپرست حوزه روابط عمومي این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر عزت اله پوریان رابه عنوان سرپرست حوزه روابط عمومي این سازمان منصوب نمود

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست حوزه روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تعیین مي شويد.

انتظار مي رود باتوجه به اهميت روابط عمومي كارآمد با بهره مندي از ظرفيت هاي سازماني، با نگاه به اسناد بالا دستي، منشور كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به برنامه ريزي و پيگيري برنامه ها و اهداف اقدام نماييد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران