"پاییز و طبیعت"

یک روز در طبیعت" پاییز و برگ ریزان در روستای خرو طبسروستای خرو طبس در ۲۵ کیلومتری شمال شرق طبس قرار دارد؛ در تمام فصل های سال طبیعت این روستا زیبا و دیدنی است.

سرویس عکس خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالثکاربران آنلاین

نظرهای کاربران