آيين تكريم و معارفه معاونان توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار شدآيين تكريم رهام كيائي، معاون سابق و معارفه نادر فخري، معاون جديد توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، آيين تكريم رهام كيائي، معاون سابق و معارفه نادر فخري، معاون جديد توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با حضور رئیس و مدیران ارشد سازمان برگزار گردید .

 در آيين ياد شده دكتر پاك سرشت معاون محترم وزیر ورییس سازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور با بيان اين كه سازمان ها در راستاي تحقق مأموريت هاي خود نيازمند تعامل مطلوب منابع سازماني و انساني براي افزايش بازدهي سازماني مي باشند، گفت: حوزه مديريت و منابع انساني در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با مأموريت خطير آموزش از نقشي كليدي برخوردار است.  

وي افزود: هرچه قدر بتوانيم در حوزه توسعه مديريت و منابع استانداردها را بهبود بخشيم، مي توانيم در تحقق منافع و اهداف حوزه آموزش نيز موفق تر عمل كنيم.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: جهت گيري اصلي اين سازمان در دو حوزه رونق اشتغال با  ارائه آموزش هاي منتج به شغل و در راستاي كاهش فقر است كه  معاونت  توسعه مديريت و منابع با پشتيباني مطلوب از حوزه آموزش در تحقق اين اهداف نقش شاياني دارد.

دكتر پاك سرشت در ادامه افزود: در شرايط فعلي همه حوزه ها بايد با حمايت و پشتيباني از حوزه آموزش در مسير رونق و هدفمند كردن آموزش ها مطابق با اولويت هاي سازماني عمل كنند.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: با تحولات و تغييرات در حوزه سرمايه هاي انساني امكان بهره مندي از توان و انرژي ساير افراد توانمند و با انگيزه فراهم مي شود و اين سازمان نيز بايد از نتايج گردش و تغييرات نيرو منتفع شود.

دكتر پاك سرشت افزود: زماني كه در يك مجموعه افراد در كنار هم به يك برنامه مشترك مي انديشند، نتايج و دستاوردهاي بهتري بدست مي آيد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه تأكيد كرد: تغيير و تحولات منابع انساني فقط بايد در راستاي منافع سازماني صورت پذيرد.

رييس اين سازمان افزود: هرگونه تصميم گيري به ويژه در حوزه اداري و مالي بايد بر مبناي شواهد روشن باشد تا مؤثر واقع شده و نتايج منفي به دنبال نداشته باشد.

وي در ادامه به ارتقاي وضعيت رفاهي كاركنان در راستاي افزايش احساس تعلق سازماني و انگيزه آن ها اشاره كرد و همچنين استقبال از بحث بودجه ريزي عملياتي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را مهم عنوان كرد.

دكتر پاك سرشت در ادامه، شفافيت و عدالت در فرآيندهاي تصميم گيري در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را امري ضروري دانست .

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين كه تمركز زدايي از اولويت برنامه هاي اين سازمان است، گفت: براي  اين كه در اين حوزه موفق عمل كنيم نيازمند الگويي مناسب مي باشيم.

وي در ادامه تأكيد كرد: هدف اصلي اين سازمان، تأمين منافع، مصالح و خير عمومي است كه اميدوارم با همراه شدن معاون جديد توسعه مديريت و منابع و همراهي و كمك ساير همكاران شاهد تحرك و تحولات پرخيري در حوزه توسعه مديريت و منابع باشيم.

دكتر پاك سرشت در خاتمه از نگاه خلاق، اشراف به جزئیات امور تحت تکفل در سازمان و اخلاق حرفه اي رهام كيائي تقدير كرد و گفت: در ادامه نيز در مقام مشاور حتماً از تجارب، توان و ايده هاي ايشان بهره مند خواهيم شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران