سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

تنها ساختمان هایی که در گردونه نظارتی و طراحی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داشته باشد برای بهره برداران قابل اطمینان هستندساختمان هایی که بر مبنای پروانه ساختمان، طبق نقشه های مصوب و توسط مجریان صاحب صلاحیت احداث شوند از نظر استحکام و ایمنی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد است.

مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گفتگو با روابط عمومی سازمان افزود: آمار خلاف سازی های موجود تنها در صورت ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده صد، قابل محاسبه است و این رقم متاسفانه در حال حاضر روند فزاینده ای در پیش گرفته است.

به گفته وی ساختمان های بدون پروانه که بدون ارجاع پرونده آنها به این سازمان احداث می شود نه تنها از نظر مقاومت در برابر حوادثی چون زلزله مورد تایید نیستند بلکه بهره برداران آنها باید آگاه باشند که مصرف انرژی در اینگونه ساختمان ها در دراز مدت هزینه های سنگینی بردوش آنان خواهد گذاشت.

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در نظارت بر حوزه های سازه ، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: این سازمان آمادگی دارد حتی در مورد ساختمان های موجود نیز با ارائه و اجرای طرح های مقاوم سازی نسبت به ایمن سازی آنها در برابر زلزله اقدام کند. وی با اظهار اینکه کارآمد بودن ساختمان را باید از چند نظر بررسی کرد، گفت: ممکن است ساختمانی از نظر سازه ای در حد قابل قبول باشد لیکن برای ارزیابی کارآمدی آن باید ابعاد دیگری چون مسائل شهرسازی، عایق کاری و میزان مصرف انرژی، رعایت اصول معماری و موارد مشابه نیز مورد توجه قرارگیرد و در صورت رعایت تمامی جوانب مقررات ملی ساختمان، می توان آن را کارآمد دانست و تایید کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به پرداخت یارانه از سوی این سازمان به مالکان برای ترغیب آنها به استفاده از سازه های نوین سبک و تغییر از مصالح بنایی به سوی سازه های اسکلتی و فلزی و بتنی اضافه کرد: ساختمان هایی که در گردونه طراحی و نظارتی این سازمان قرار داشته باشد برای بهره برداری قابل اطمینان هستند.

مهندس فرشید، از بافت تاریخی یزد به عنوان سرمایه ای ملی یاد کرد و خاطرنشان نمود: ساکنان بافت تاریخی باید به کمک سازمان طرح های مقام سازی ابنیه و استفاده از سازه های سبک را به سرعت اجرا کنند.

وی مهندسان عضو سازمان را امین مردم و مشاوری دلسوز و متخصص برای مالکان خواند و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد مردمی و برآمده از مجموعه ای از مهندسان متعهد، در کنار مردم  قرار دارد و آنان را به خوبی درک می کند و در جهت آشناسازی آنان با اصول  ساخت و ساز برنامه های ویژه ای از طریق رسانه ها تدارک دیده شده است که حاصل مجموع این اقدامات دستیابی به شهرهای آباد، ساختمان هایی مقاوم با رعایت اصول شهرسازی و سیما و منظر شهری خواهد بود. 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران