مهدی جمالی نژاد:

قدرت گفتمان، مهمترین مولفه انقلاب اسلامی در پیروزی بر چالش هاستشهردار یزد در همایش بسیجیان ادارات شهرستان با معرفی مولفه های حاکمیت، قدرت گفتمان را از مهمترین شاخصه هایی دانست که انقلاب را بر چالش ها پیروز ساخته است.

مهدی جمالی نژاد از قدرت های خدادادی، اکتسابی و گفتمانی به عنوان مولفه هایی برای تعمیق و تبیین حاکمیت نام برد و با تأکید بر قدرت گفتمان خاطر نشان کرد: غلبه انقلاب اسلامی بر چالش ها و پیروزی های به دست آمده برخاسته از قدرت گفتمانی است که بانی آن، امام و ادامه دهنده آن، مقام معظم رهبری است.

شهردار یزد که در همایش بصیرتی ـ فرهنگی بسیجیان ادارات شهرستان سخن می گفت؛ بسیجیان را ادامه دهنده و مدافع قدرت گفتمانی دانست و اظهار امیدواری کرد در شهر زیبای یزد بتوانیم یک قدرت گفتمانی قوی داشته باشیم.

وی از بسیجیان خواست برای اینکه شهر یزد را به یک شهر طیب، اسلامی و پاک تبدیل کنیم، همه بسیجیان باید در صحنه حضور داشته باشند و در سازندگی، رشد و ارتقای شهر، ما را تنها نگذارند.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران