برگزاری جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، ابنیه، ساختمان و شهرسازی

🔹جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با حضور محمدرضا نقصان محمدی، مدیر کل راه وشهرسازی استان در محل این اداره کل برگزار شد.🔹در ابتدای این جلسه، نقصان محمدی، رئیس این کارگروه با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در مورد زلزله و آموزش های ضروری آن ادامه داد: شهر یزد سابقه ای در زمینه زلزله ندارد ولی دستگاهها باید با هوشیاری در این زمینه آماده باشند که بتوانند پاسخگو مسائل اینچنینی باشند تا خسارات ناشی از چنین حوادثی کاهش یابد.

🔹جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با حضور محمدرضا نقصان محمدی، مدیر کل راه وشهرسازی استان در محل این اداره کل برگزار شد.

🔹در ابتدای این جلسه، نقصان محمدی، رئیس این کارگروه با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در مورد زلزله و آموزش های ضروری آن ادامه داد: شهر یزد سابقه ای در زمینه زلزله ندارد ولی دستگاهها باید با هوشیاری در این زمینه آماده باشند که بتوانند پاسخگو مسائل اینچنینی باشند تا خسارات ناشی از چنین حوادثی کاهش یابد.

🔹وی ضمن اعلام آمادگی راه و شهرسازی در این زمینه افزود: باید به جایی برسیم که خسارتهای ناشی از زلزله به حداقل برسد، امیداورم بتوانیم با برنامه ریزی اصولی به سمت آموزش و اطلاع رسانی در مورد زلزله و بروز کردن اطلاعات مهندسین و متخصصین ساختمان اقدامات مهمی انجام شود، که این دو مورد جزو اصلی ترین کارهاست.

🔹نقصان محمدی در ادامه سخنانش با انتقاد از ارتباط کم پژوهشگران و دستگاه های اجرایی افزود:  در دستگاههای پژوهشی و دانشگاهی فقط مباحثه می شود و دستگاههای اجرایی احساس نیاز نمی کنند. و باید زمینه را برای همکاری متقابل آماده کنیم .

🔹این نشست که با رویکرد بررسی فرونشست و فروچاله ها با حضور معاون پژوهشی دانشگاه آزاد برگزار شد، این مقام مسئول به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.  

🔹در ادامه این جلسه شرکت کنندگان به تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادات خود در موضوعات مختلف پرداختند.