مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام کرد:

لزوم هماهنگی دستگاهها برای مقابله با ساخت و سازهای غی مجاز🔹مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام کرد:

🔹لزوم هماهنگی دستگاه ها برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

🔹به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی :مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گفت: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان باید دستگاه های ذیربط هماهنگی کاملی داشته باشند.

🔹داود دانشگر پیرامون دلایل گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی و غیر اصولی در استان یزد اظهار داشت: منفعت طلبی برخی مالکان در عدم اخذ پروانه ساختماني یکی از دلایل رواج این موضوع است.

🔹مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در ادامه افزود: از دیگر دلایل گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز ارجاع این موارد به کمیسیون ماده 100 شهرداری و جریمه های ناچیز مالکان ساختمان های غیر مجاز است بطوریکه بجای برخوردی قاطع همچون تخریب بنای غیرمجاز، مالک می داند که نهایت توبیخ وی بخاطر رعایت نکردن قوانین ساخت و ساز، ارجاع به کمیسیون ماده 100 و در نهایت اخذ جریمه است. جریمه ای که در قبال سود ملک از ساخت و ساز غیر اصولی بسیار ناچیز به نظر می رسد.

🔹دانشگر همچنین بیان داشت: مورد دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به زمین هایی است که سند مالکیت آن دارای اشکال است و امکان اخذ پروانه ساخت ندارند و از این رو مالکان چنین زمین هایی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند.

🔹مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با تاکید بر اینکه لازم است تمامی دستگاه های متولی امر ساخت و ساز در استان همچون سازمان نظام مهندسی، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی باهم هماهنگ باشند، خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بحث نظارت عالیه را به شدت مورد توجه قرار داده و ناظرانی در این خصوص تعیین و بصورت مستمر از ساخت و سازهاي در سطح استان بازديد بعمل مي آورد که در راستاي بهبود نظارت مهندسين ناظر ساختماني بسیار موثر بوده است.

🔹دانشگر با اشاره به اینکه از بحث ساخت و سازهای غیر قانونی از مهمترین اولویت های اداره کل راه و شهرسازی است، گفت: یک اداره داخلی را به عنوان اداره نظام مهندسی و مقررات ساختمان در اداره کل راه و شهرسازی به این موضوع اختصاص یافته و ساماندهی این وضعیت جزو وظایف اصلی این سازمان است‌.

🔹مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با ابراز امیدواری نسبت به تعامل بیشتر با شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ایجاد روند رو به رشد در رسیدگی به تخلفات در ساخت و سازهای استان بیان داشت: امیدواریم با برنامه ریزی ها و توافقاتی که با شهردار یزد صورت گرفته طي چند سال آينده شاهد کاهش تخلفات ساختمانی باشیم .

🔹دانشگر در پایان از مردم خواست نسبت به رعایت قوانین ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان توجه و حساسيت بیشتری داشته باشند چرا که ایمنی و آسایش آنها در گروی ساختمان سازی قانونی است