کمک کارکنان صداوسیما به زلزله زدگان غرب کشور.کارکنان صداوسیمای یزیرد با کمکهای نقدی وغیر نقدی خود به مردم زلزله زده غرب کشور کمک کردند.

 به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد : کارکنان صداوسیمای یزد با اهدا بخشی از حقوق خود وجمع آوری ملزومات غیرنقدی  به مردم شریف کرمانشاه  کمک نموده وهمدرد آنها دراین زمستان سرد شدند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران