انعقاد تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان با ستاداقامه نماز استان یزدمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از امضاء تفاهم نامه مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با ستاد اقامه نماز خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد ،افضلی در تکمیل خبر گفت: درراستای اجرایی نمودن راهبردهای ستاد اقامه نمازسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورتفاهم نامه ای همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  استان یزدوستاد اقامه نماز استان باحضورمدیرستاد اقامه نماز استان ونماینده معاون استاندار در محل اداره کل به امضاء طرفین رسید.

ابتدا مسئول امور فرهنگی اداه کل ضمن تسلیت ایام ارتحال پیامبر اکرم (ص) وشهدت امام حسن و امام رضا (ع) ضمن اشاره به اقدامات وفعالیتهای ستاد اقامه نماز اداره کل استان دراستای اشاعه گسترش فرهنگ اقامه نمازبه منظورحضور هرچه بیشتر وبهتر همکاران وکار آموزان وتاثیرات آن برزندگی افرادگزارش مبسوطی ارائه نمود . در ادامه مدیرستاد اقامه نمازاستان نیزضمن تقدیروتشکر از ستاداقامه نماز اداره کل استان که برای دومین سال متوالی ازجمله ادارات ویژه وبرتردرامر حجاب وعفاف ونماز می باشدگفت: انعقاد تفاهم نامه بااین اداره کل درراستای اجرای هرچه بهتر برنامه های نمازوهمکاریهای  فی مابین دودستگاه انجام گرفته است که امید واریم از تمام ظرفیتها جهت اشاعه وترویج فرهنگ اقامه نماز بهره ببریم .

درپایان با امضای تفاهم نامه درزمینه توسعه وترویج فرهنگ اقامه نمازجلسه خاتمه یافت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران