رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر عنوان:

نظارت شرعی و بهداشتی بر 71454 لاشه در کشتارگاه صنعتی دام اشکذردکتر علیرضا قارایی گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر در راستای اجرای اهداف و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور و با بهره مندی از ناظرین شرعی و بهداشتی دامپزشکی، نظارت بر سلامت دام ها قبل از ذبح ، بررسی سلامت لاشه ها و حمل بهداشتی را در کشتارگاه صنعتی دام شهرستان اشکذر به اجرا در می آورد. طی همین روند از ابتدای سال 1396 تاکنون نظارت بهداشتی و شرعی بر روی تعداد بیش از 71454 لاشه دام سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتی اشکذر صورت گرفته است.

دکتر علیرضا قارایی گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر در راستای اجرای اهداف و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور و با بهره مندی از ناظرین شرعی و بهداشتی دامپزشکی، نظارت بر سلامت دام ها قبل از ذبح ، بررسی سلامت لاشه ها و حمل بهداشتی را در کشتارگاه صنعتی دام شهرستان اشکذر به اجرا در می آورد. طی همین روند از ابتدای سال 1396 تاکنون نظارت بهداشتی و شرعی بر روی تعداد  بیش از 71454  لاشه دام  سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتی اشکذر صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: در کشتارگاه پس از کشتار، لاشه مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید سلامت، لاشه ها ممهور به مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی می شوند و بعد از پیش سرد گذاری لاشه ها به مدت 24 ساعت با حفظ موازین بهداشتی به وسیله خودروهای مجهز به سردخانه به مراکز توزیع حمل می گردند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نظارت کارشناسان دامپزشکی بر روند کشتار و حمل اشاره نمود و گفت: کشتار بدون نظارت و غیر اصولی مخاطره آمیز است و می تواند منجر به بروز بیماری های مشترک و به خطر افتادن سلامت افراد شود به همین دلیل از شهروندان خواهشمندیم از ذبح دام در خارج از کشتارگاه و یا خرید گوشت های فاقد مهر بهداشتی و کشتار شده در خارج کشتارگاه جدا خودداری نمایند .

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران