در راستای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صورت پذیرفت:

بررسی سرولوژیک بیماری آنفلوانزای پرندگان در واحدهای روستایی پرورش طیور بومی استان یزد.مسئول آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری خطرناک و مهلک آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بررسی سرولوژیک بیماری آنفلوانزای پرندگان در واحدهای روستایی پرورش طیور بومی استان یزد صورت پذیرفت.

مسئول آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری خطرناک و مهلک آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بررسی سرولوژیک بیماری آنفلوانزای پرندگان در واحدهای روستایی پرورش طیور بومی استان یزد صورت پذیرفت.

خانم مهندس ثوابی در ادامه تصریح کرد: آنفلوانزای پرندگان یک بیماری ویروسی  بسیار عفونی ماکیان و پرندگان شکاری است که توسط تیپ های مختلف ویروس آنفلوانزا ایجاد می شود. به دلیل پایش قابلیت های گسترش این بیماری، طرح بررسی سرولوژیک بیماری آنفوانزای پرندگان به صورت سالیانه در سطح کشور انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به نقش طیور روستایی در حفظ، تکثیر، تغییر و افزایش حدت و سازگاری ویروس آنفلوانزا، پایش سرمی جهت ردیابی تحت تیپ های احتمالی آنفلوانزای مرغی در طیور به ظاهر سالم از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا کارشناسان دامپزشکی ضمن بازدید از واحدهای روستایی واجد طیور بومی در سطح استان ، اقدام به نمونه برداری سرمی از پرندگان نموده و نمونه های حاصل را جهت آزمایش تخصصی تشخیص تیپ آنفلوانزا به آزمایشگاه دامپزشکی ارسال می نمایند.

خانم ثوابی در ادامه گفت: در آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد نمونه های ارسالی به روش الایزا وHI برای تیپ های H5,H7,H9 آنفلوانزا مورد بررسی قرار می گیرند و کلیه نمونه هایی که در آزمایش الایزا مثبت ، اما در آزمایش HI منفی بوده اند جهت انجام آزمایشات تکمیلی به دفتر مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال می شود. لازم به ذکر است در پایش سرمی صورت گرفته نمونه ها از نظر این بیماری منفی و  در حال حاضر هیچ کانون آنفلوانزای فوق حادی در استان  وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان اظهار داشت: این طرح از 11 مهر ماه با تلاش کارشناسان شبکه های دامپزشکی شهرستان ها آغاز شده و تا 22 آبان ماه، با موفقیت به اتمام رسیده است.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران