آمادگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد برای همکاری در همایش سبک زندگی و سلامتشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد نظر به اهمیت پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی از عوامل موثر بر سلامت و سبک زندگی به حامیان نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت پیوست.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه  در نامه ای از سوی سید مصطفی کرباسی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد اعلام آمادگی این شورا برای حمایت از برگزاری نخستین همایش ملی سلامت و سبک زندگی اعلام شد.

در این نامه آمده است: نظر به اهمیت پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی از عوامل موثر بر سلامت و سبک زندگی سالم این شورا آمادگی در در محورهای نظیر اطلاع رسانی در خصوص برگزاری همایش از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، قرار دادن موضوع پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی از محورهای همایش و توزیع بروشور و مجله و همکاری درتهیه محتوای آموزشی مناسب جهت اضافه کردن به پکیج آموزشی مشارکت داشته باشد.

نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در ابعاد و محورهای مختلف 26 و 27 بهمن برگزار خواهد شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران