سازمان تعاون روستایی و دانشگاه آزاد اسلامی یزد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردندتفاهم‌نامه همکاری دوجانبه بین دانشگاه آزاد اسلامی یزد و سازمان تعاون روستایی استان یزد به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد یزد در آیینی با حضور علی جهازی و معاونان سازمان تعاون روستایی و دکتر معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه و دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تفاهم نامه همکاری دو جانبه در 7 ماده به امضای طرفین رسید.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان یزد دانشگاه را محل تولید علم دانست و نقش سازمان متبوعش را در معرفی دستاوردهای علمی دانشگاه در زمینه‌های مختلف کشاورزی به جامعه آماری و تشکل های کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز خروج دانشگاه از مبحث آموزش و حرکت به سمت پژوهش را اتفاق مبارک مدیریت جدید دانشگاه دانست و اظهار کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی با حرکت های خوبی که در مسیر پژوهش انجام می دهد امروز به دستاوردهای مناسبی دست یافته که تولید کنه های شکارگر و آفت کش های طبیعی از این نمونه دستاوردهاست و دانشگاه باید از سوی نهادهای دولتی در این مسیر تازه گام برداشته حمایت شود.»

نصیری زاده نیز در این جلسه از گستردگی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی در استان یزد به عنوان یک برگ برنده در کمک رسانی و حمایت و مشارکت در حل مشکلات استان در همه زمینه ها یاد کرد و گفت: «مرکز خاتم و واحد بافق و بهاباد به عنوان واحدهای دانشگاهی فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند و این حرکت ها در مسیر پرورش ماهی، فعالیت در زمینه خرما و مراکز تحقیقات مناسب با محیط و منطقه است که در آینده شاهد خبرهای خوبی از این واحدهای دانشگاهی خواهیم بود.»

در متن تفاهم نامه همکاری به مواردی از قبیل مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در تدریس دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای شبکه تعاونی ها، ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده بهینه از توان ، تجارب علمی و امکانات طرفین در زمینه های مختلف کشاورزی و دامی اعم از تغذیه گیاهی ، تولید گیاهان دارویی، بومی سازی محصولات کشاورزی اشاره شده است.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران