فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد خبر داد:

رفع تصرف از اراضی دولتی یزد به ارزش بیش از دویست میلیارد تومان در سال جاریفرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گفت: در سال جاری عوامل یگان حفاظت اداره کل راه شهرسازی در سطح استان در راستای برخورد با جرائم مشهود و اجرای احکام بالغ بر 1443هزار متر مربع از اراضی دولتی به ارزش بالغ بر 232میلیارد و260 میلیون تومان را با اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضائی مورد حفاظت قرار داده اند.

سرهنگ علیرضا خالقی در گفتگو با روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به کمک و مساعدت نیروی انتظامی استان در اجرای احکام قضائی و رفع فوری تصرف اراضی دولتی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان ۱۶۶ مورد گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت نموده ایم که از این تعداد 106 مورد با حضور نیروهای یگان حفاظت در محل بلافاصله رفع تصرف گردیده است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: در این راستا بالغ بر 1374 هزار متر مربع از اراضی دولتی به ارزش 2260 میلیارد تومان با دریافت گزارش تعرض و حضور مامورین گشت یگان حفاظت در محل فورا اقدام به رفع تصرف گ