صدا و سیمای مرکز یزد

گزارش سبک زندگی اسلامی با موضوع استخاره امشب در بخشهای خبری شبکه تابانخبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد گزارش هفتگی سبک زندگی باموضوع(استخاره)را تولید و پخش می کند.

💠به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد 💠گزارشهایی با موضوعات دینی ، اجتماعی و رفتاری براساس آموزه های دینی و اسلامی که روزانه با آن مواجه هستیم از نگاه دوربین سبک زندگی پخش می شود .

 

گزارش سبک زندگی این هفته با موضوع استخاره به گزارشگری سجاد میرشریف ، تصویربرداری امیر پهلوانفرد و تدوین ایمان زارع روزهای پنجشنبه در دو بخش خبری 20 و 23 از شبکه تابان و یکشنبه ها در بخش خبری  10 صبح از شبکه سراسری قرآن و معارف سیما پخش می شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران