اولین جلسه کارگروه تخصصی بودجه سازمان فاو شهرداری یزد برگزار شد



رئیس سازمان فاو شهرداری یزد هدف از برگزاری این جلسه را تنظیم بودجه عملیاتی و واقعی سازمان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاو شهرداری یزد ؛ظهر روز گذشته تالار فیروزه این سازمان پذیرای کارگروه تخصصی بودجه سازمان متشکل از رئیس و مدیران واحدهای سازمان، محمد روستایی ،کارشناس بودجه سازمان فاوا شهرداری یزد و نسیم شاهمرادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در رشته حسابداری بود.

طی این جلسه محمدرضا پیرنیا با اشاره به اهمیت جایگاه واحدهای مالی،درآمدی و تحقیق و توسعه  ، سیاست های کلی تهیه و تنظیم بودجه سال آینده سازمان را تبیین نمود و گفت: تنظیم برنامه عملیاتی و استخراج برنامه کوتاه مدت مالی عملا از امروز وارد فاز اجرایی می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت بودجه بندی درست و واقعی مبتنی بر نیازها و خواسته های شهروندان و همچنین اولویت های شهری ، خواستار همکاری ، همفکری و مشارکت موثر کارشناسان و متخصصین حوزه بودجه و اساتید دانشگاه در تدوین بودجه سال آینده سازمان شد.

در پایان این جلسه ،  بر تداوم برگزاری جلسات کارگروه تخصصی بودجه و درآمد توسط واحد تحقیق و توسعه سازمان و تشکیل جلسات تنظیم بودجه واحد های عملیاتی سازمان تاکید شد. 



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران