صدا و سیمای مرکز یزد

قصه گویان به شبکه تابان می آیندمدیر کل کانون پرورشی استان یزد بمنظور هماهنگی دراطلاع رسانی وانعکاس جشنواره منطقه ای قصه گویی دراستان با مدیرکل صداوسیما دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد: عباسعلی دانافر مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان یزد با اشاره به اینکه جشنواره قصه گویی 20سال است که برگزار می شود گفت: جشنواره منطقه ای قصه گویی با حضور استانهای خراسان جنوبی ،کرمان ،هرمزگان وسیستان وبلوچستان از 28آتا30 آذربمیزبانی استان یزد برگزار می شود وی با شاره بااینکه این جشنواره مصادف شده با شب یلدا گفت: با برگزاری این مراسم می توان ارزشهای درونی مردم را نهادینه کرد ومصادف شدنش با شب یلدا ورسم دیرینه قصه گویی دراین شب می توان برای گسترش فرهنگ قصه گویی در جامعه وبین خانواده ها استفاده کرد وی بهمین منظور خواستار همکاری وهمراهی صداوسیما بمنظور اطلاع رسانی وانعکاس جشنواره شد

دکتر پهلوانیان مدیرکل مرکز نیز ضمن تشکر از برگزاری جشنوره قصه گویی دراستان گفت" چنین جشنواره هایی می تواند فرهنگ کتابخوانی وقصه گویی را درجامعه گسترش دهد وی پیشنهاد داد با توجه با ینکه مشهورترین قصه گوی کشوربنام مرحوم آذر یزدی در استان دارالعباده است بهتر است دراین جشنواره از وی نیز یادشود ایشان آمادگی صداوسیما را برای پوشش رسانه ای این جشنواره را اعلام نمود

دراین جلسه هریک از معاونین صداوسیما وخبر برنامه های خود را برای اطلاع رسانی وپوشش رسانه ای جشنواره بیان داشتند
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران