مژده طلائي مقدم به همشهريان طبسیبه گزارش خبر نگار یزد فردادر طبس

مژده طلائي مقدم به همشهريان  طبسی

جلسه مناطق ويژه استان دراستانداري باحضور خانم سرفرازي معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع  استانداری خراسان جنوبی وطلائي مقدم معاون استانداروفرماندار ويژه طبس درخصوص اولين منطقه ويژه معدنكاري كشور درشهرستان طبس

منطقه ويژه معدنكاري طبس باحضور دستگاههاي متولي استان براي طرح شوراي برنامه ريزي استان به تصويب رسيد.

در اين جلسه اكثر مديران استان خراسان جنوبي ضمن استقبال از اين طرح حمايت خود را اعلام كردند .


طلائي مقدم معاون استاندار و فرماندار ويژه طبس در پايان جلسه ازسركارخانم سرفرازي معاون استاندار،مهندس موهبتي  ومهندس حسيني مديران كل اقتصادي حوزه معاونت برنامه ريزي و ساير مديران  تشكر كرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران