با صرف هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و 900 میلیون ریال حفر 22 حلقه چاه جذبی، 2500 مترمربع کف سازی و بدنه سازی و یک مورد اصلاح هندسی از سوی منطقه تاریخی انجام شد.

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد اصلاح هندسی راستگرد کوچه هتل لاله با سطح فعالیت 200 مترمربع شامل جدول گذاری، آسفالت و کفسازی پیاده رو و صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال به انجام رسید.

در همین راستا به منظور رفع آب های سطحی، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال حفر 22 حلقه چاه جذبی، به همراه کول گذاری یک حلقه چاه ریزشی در کوچه سهروردی و طوقه چینی و رفع خطر پنج حلقه چاه در دستور کار منطقه تاریخی قرار گرفته که بیشتر آنها به انجام رسیده است.

علاوه بر این با صرفه هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 400 میلیون ریال 1000 متر مربع کف سازی و بدنه سازی در گذرهای کوشکنو، حدفاصل آسیاب آبی تا حسینیه جدید و چهارمنار حدفاصل پل علی وحش تا پل شرافت به اجرا درآمده است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا