برگزاری جلسه تبیین و برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح ملی بازدید همگانی از مراکز در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزدمعاون اداری وپشتیبانی اداره کل از برگزاری جلسه ستاد اجرایی طرح ملی بازدید همگانی در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد : نویدی در تکمیل خبر افزود: جلسه ستاد اجرایی و برنامه ریزی طرح ملی بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای (20 لغایت25 آبان) با حضور اعضاء ستاد در محل سالن ولایت اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه “نویدی" ضمن تسلیت ایام و فرارسیدن ماه صفر گفت: طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای فرصت مناسبی است تافرهنگ مهارت آموزی را در بین اقشار مختلف جامعه و خصوصا مخاطبان اصلی سازمان نهادینه نموده، آنان  را با کارگاه ها و خدمات مهارتی مراکز در حرف مختلف بیشتر آشناسازیم.

معاون اداری وپشتیبانی اداره کل در ادامه بیان داشت :دعوت از مسئولین استانی ،شهرستانی ودانش آموزان،دانشجویان و بازدید ایشان از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای می تواند در ایجاد اشتغال پایدار در استان نقش بسزایی را ایفاء نماید .

نویدی در خصوص اهداف اجرای طرح ملی بازدید همگانی به  اطلاع رسانی ،هدایت وفراگیر نمودن آموزش های مهارتی درجامعه ،ترویج ونهادینه نمودن فرهنگ مهارت آموزی در کشور و ارتقاء ارتباط با مخاطبان سازمان (دانش آموزان ، دانشجویان و...) اشاره نمودندو زمان اجرای این طرح ملی را  بیستم ابان ماه جاری تا بیست وپنجم آبان ماه اعلام نمودند.

در ادامه دستورالعمل اجرایی و برنامه های بازدید همگانی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای ستاد راهکار ها و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر این طرح در سطح استان ومراکز آموزشی ارائه نمودند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران