احمد جعفری ندوشن

یزد در انتظار استاندار بومیکش و قوس های فراوان برای انتخاب استاندار جدید یزد طی ماهها و روز های اخیر، این موضوع را به یکی از بحث های اصلی و روز مردم و مسئولان استان یزد تبدیل کرده است.

در حالیکه وزارت کشور بر انتخاب گزینه غیربومی برای استانداری یزد اصرار دارد و از سویی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بر انتخاب فرد جوان و بومی به اجماع رسیده و نظرات خود را به وزارت کشور اعلام کرده اند؛ هنوز بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد.
از نگاه دیگر، مردم یزد خواهان انتخاب فرد بومی برای استانداری هستند و با توجه به اینکه شایعات مختلف برای انتخاب استاندار، این روزها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است؛ مردم منتظر شنیدن خبری در این رابطه هستند.
در واقع مردم به نوعی حمایت خود را از اجماع نمایندگان این استان در مجلس اعلام و ناراحتی خود را در صورت انتخاب فرد غیربومی ابراز می دارند.
برخی مقامات و بزرگان استان یزد نیز ضمن نارضایتی از وضع موجود و عدم تعیین استاندار می گویند: استان یزد قحط الرجال نیست که وزارت کشور بخواهد استاندار غیربومی برای آن تعیین کند.
سوال اینجاست که وزارت کشور تا چه حد به نظرات و خواسته های مردم بها می دهد؟ و در این زمینه به افکار عمومی چه پاسخی خواهد داد؟. برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که اگر وزارت کشور از موضع خود کوتاه آید و فرد بومی و مورد نظر مردم و نمایندگان را برای استانداری یزد انتخاب کند کاری مدبرانه و قابل تحسین انجام داده است.
حال باید روزهای آینده منتظر بود که چه شخصیت بزرگواری بر مسند استانداری یزد خواهد نشست. فرد بومی و منتخب نمایندگان مردم یا فرد مورد نظر وزارت کشور!؟ امیدواریم وزارت کشور در انتخاب استاندار جدید یزد، نظرات مردم، مسئولان و نمایندگان استان را لحاظ کند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران