گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری و سرپرست بخشداری گاریزات از روند برخی پروژه های آسفالت روستاییبه گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات  مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری و سرپرست بخشداری گاریزات ضمن بازدید از روند برخی پروژه های آسفالت روستایی درروستاهای خیرآباد،رعدآباد وکریم آباد از نزدیک در جریان روند این پروژه های عمرانی قرار گرفتند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران