صدا و سیمای مرکز یزد

دوربین نگار را از شبکه تابان ببینید" دروبین نگار " عنوان برنامه ای است که در معاونت سیمای شبکه تابان به روی آنتن می رود .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد " برنامه " دوربین  نگار " به همت واحد پخش سیما , تصویر گر عکسهای ارسالی در کانال دوربین نگار از افراد است که عکاسان خبری استان و روابط عمومی های استان می توانند عکس های خود را به گروه دوربین نگار جهت پخش در شبکه تابان ارسال نمایند . این برنامه هر روز در 5 نوبت در ساعت های : 8:30 , 13:40 , 16:40,  19:50 و 23:50 به مدت 3 تا 5 دقیقه ای  به تدوین و گرافیک محمد رضا شاکر اردکانی از سیمای شبکه تابان پخش می شود .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران