دستورات اتخاذ شده در جلسه صباغیان با وزیر صنعت ، معدن و تجارتنماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار کرد.
در این جلسه فرماندار بافق و همچنین سه تن از سرمایه گذاران بخش صنعت که در حوزه انتخابیه مهریز مشغول به فعالیت هستند ،نماینده مردم حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی را همراهی کردند.
محمدرضا صباغیان در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح موقعیت حوزه انتخابیه خود به معرفی پتانسیل های صنعتی و معدنی در شهرستان های مهریز ،ابرکوه، بافق ، بهاباد و خاتم پرداخت و همچنین مشکلات پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی را بصورت شفاف با وزیر مربوطه در میان گذاشت.
در نظر گرفتن تسهیلات و امتیازات ویژه برای سرمایه گذارانی که در شهرستان بهاباد فعالیت می نمایند و رفع مشکلات و کمبودهای اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان بهاباد از جمله موارد بیان شده در این دیدار بود.
بررسی مشکلات مجتمع صنعتی ،معدنی آهن و فولاد بافق (ابویی)، مساعدت برای مرتفع نمودن مشکلات صنعتی بافق و روستای مبارکه و همچنین توجه به صنایع پایین دستی و جوار معدنی سرب و روی با توجه به پتانسیل های بالقوه مجتمع معدنی مهدی آباد مهریز، بررسی و رسیدگی به مشکلات کارخانه تولید کستانتره سرب و روی مهدی آباد و مطرح نمودن مشکلات و کمبو