معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: همكاري گسترده با بخش خصوصي رمز اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي استمعاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: همكاري گسترده با بخش خصوصي رمز اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي است.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، محمد امين سازگار نژاد در نشست امضاي تفاهم نامه همكاري آموزشی با گروه اقتصادی گلستان با اشاره به اين كه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به مثابه پلي است كه دنياي دانش را به دنياي كار وصل مي كند، بيان داشت: تمام صنايع بزرگ جهان كه مدار تعالي و توسعه را طي كرده اند در كنار خود نهاد آموزش را به عنوان پيش نياز توسعه، رشد و بهره وري داشته اند.

وي در ادامه افزود: مي توانيم با هم افزايي به وجود آمده و بهره گيري از تجارب انباشته مجموعه اقتصادي گلستان در كنار بيش از نيم قرن تجارب سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اتفاق خوبي را شاهد باشيم.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه اظهار داشت: انتقال تكنولوژي آموزشي در كنار ورود ، خريد و انتقال تكنولوژي به كشور امري ضروري است و پيوست آموزشي واردات بايد مورد توجه قرار گيرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه افزود: امروز توسعه منابع انساني با كمك شركاي اقتصادي  ممكن است و همت، هم افزايي، اراده و تدبير از هزينه مهم تر است.

محمد امين سازگارنژاد رمز موفقيت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را در تحقق رسالت اين سازمان همكاري گسترده و تنگاتنگ با بخش خصوصي عنوان كرد.

وي در ادامه بيان داشت: اميدواريم كه امضاي اين تفاهم نامه آغازي براي زندگي متعالي تر در حوزه توسعه منابع انساني و شروعي براي كار پرخير و بركت باشد. 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران