گزارش تصویری دیدار مردمی معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان طبس با مردم بخش دستگردان از دریچه دوربین هادی یعقوبیانگزارش تصویری دیدار مردمی معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان طبس با مردم بخش دستگردان  از دریچه دوربین هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران