گزارش تصویری

تمدید مهلت یک هفته ای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی غیر مجازدر جلسه ای که اول آبان ماه با حضور شهردار و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و نمایندگان اصناف و اتحادیه ها  برگزار شد، اجرای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر یزد یک هفته به تأخیر افتاد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران