با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفت:

تجلیل از3 صادرکننده ممتاز و نمونه ملی استان یزد در مراسم روز صادراترئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد خبر داد : در همایش روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد از یک صادر کننده ممتاز و2 صادرکننده نمونه استان یزد تجلیل شد

ه گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد ، محمدرضا علمدار یزدی اظهار داشت : در همایش روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن اجلاس سران برگزار شد از یک صادر کننده ممتاز و2صادرکننده نمونه استان یزد تجلیل و قدردانی به عمل آمد
وی افزود: آقای ستوده از مجتمع صنایع لاستیک یزد به عنوان صادرکننده ممتاز دربین 9 صادر کننده ممتازی بود که در مراسم روز ملی صادرات توسط معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تجلیل قرار گرفتند
محمد رضا علمدار یزدی گفت: آقای شیشه بری از شرکت سیم و کابل ستاره یزد و آقای عزیزیان از کارخانجات شیشه اردکان ، 2 صادر کننده نمونه ای بودند که در بین 51 صادرکننده نمونه ملی سال 1396 جای گرفتند و در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران توسط معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تجلیل قرار گرفتند
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران